In hoog tempo digitaliseert onze wereld. Professionals met een grote diversiteit aan ICT kennis en vaardigheden zijn essentieel om deze transitie vorm te geven. Helaas is er een groot verschil tussen de verlangde en aangeboden ICT competenties. De vraag (vacatures) matcht niet met het aanbod (CV's). Zowel organisaties als professionals ondervinden hiervan hinder: organisaties zien een vertraging in de groei, bij professionals daalt de inzetbaarheid.

 

ecf 170x90De grootste verspilling is nog wel de massieve spraakverwarring over wat iemand zou moeten kennen en kunnen. Daardoor komt de markt niet in actie om er structureel iets aan te doen. Deze website biedt hulpmiddelen om ICT competenties transparant en zichtbaar te maken. Hiermee wordt de afstand tussen vraag en aanbod kwantificeerbaar. Dit leidt tot actie.

Wij maken hiervoor gebruik van semantische software en het e-CF competentieraamwerk.

 

Hoe zijn ICT competenties gedefinieerd

e-CF, het European e-Competence Framework, is de standaard voor digitale competenties die in heel Europa wordt toegepast. e-CF zorgt voor een uniforme metataal voor management, professionals, HRD en opleiders. Binnen e-CF is het begrip e-Competentie als volgt gedefinieerd:

 

Het aangetoonde vermogen om kennis, vaardigheden en attituden

toe te passen voor het bereiken van waarneembare resultaten.

 

Dit klinkt nogal abstract, maar de detaillering van de 40 e-Competenties maakt een einde aan veel spraakverwarring en is een verbindende schakel in de ontwikkeling van mensen.

 

competence link

Opmerkingen:

  • Competenties zijn géén functieomschrijvingen. Een functieomschrijving omvat meerdere competenties.
  • Persoonlijke eigenschappen als 'gedrevenheid', 'collegialiteit' en 'doorzettingsvermogen' zijn binnen e-CF geen aparte competenties maar worden 'attituden' en 'soft skills' genoemd.
  • e-CF bestaat ruwweg voor 50% uit technologische en voor 50% uit organisatorische competenties. ICT is al lang niet meer het exclusieve domein van 'computer nerds'.

 

Wie zijn de ICT-professionals

Klassieke ICT-professionals zijn o.a. software ontwerpers, ontwikkelaars, testers, systeembeheerders en informatiebeveiligers.

U denkt bij ICT-professionals misschien niet direct aan inkopers, help-desk medewerkers, trend watchers, account managers, service managers, HR medewerkers en trainers. Maar als deze personen zich bezighouden met Informatie Management (IM), Informatie Voorziening (IV), Informatie Technologie (IT), Telecommunicatie, Hardware, Delivery Management, Change Management e.d. zijn deze functionarissen conform het e-CF wel degelijk ICT-professionals. In al deze gevallen is deze website nuttig.