Eindelijk transparantie in het ICT domein

 

Visie

Wat is onze toekomstdroom

Het management van een organisatie kent de belangrijkste digitale e-Competenties van het personeel en is in staat om daarop proactief te sturen. De organisatie is in staat om talenten te ontdekken en om personen te laten groeien op basis van hun persoonlijke interesses, ambities, capaciteiten en de behoeften van de maatschappij. HR is in staat de e-Competenties van sollicitanten te duiden om (project)teams samen te stellen met de ideale mix van e-Competenties.

In onze gedigitaliseerde maatschappij kent iedere ICT professional zijn/haar belangrijkste digitale e-Competenties. Op basis van persoonlijke interesses, ambities, capaciteiten en de behoeften op de arbeidsmarkt is iedere ICT professional in staat om de juiste keuzen te maken met betrekking tot het vinden van de meest geschikte opleiding, werkervaring en werkgever.

 

Missie

Wat wij doen om die droom te laten uitkomen

Wij zorgen er met onze semantische software voor dat iedereen (ingewikkelde) ICT teksten kan vertalen naar digitale e-Competenties, uitgedrukt conform e-CF standaard EN 16234-1. e-Competenties zorgen voor een uniform taalgebruik dat door alle stakeholders kan worden begrepen. Dit resulteert in de noodzakelijke transparantie om functieomschrijvingen, vacatureteksten, binnenkomende CV's en opleidingsmaterialen beter te kunnen duiden. Dit leidt tot het nemen van goede besluiten om efficiënt te voorzien in de behoeften van het individu, de organisatie en de maatschappij.

Met onze semantische software leveren wij een significante bijdrage aan het verhogen van de maturity van organisaties en het succes van ICT projecten.

 

Kernwaarden

ICT-mastery werkt op basis deze kernwaarden:

 

Objectief

Onze methodiek is niet afhankelijk van enige context. Onze methodiek behandelt iedere informatie op dezelfde wijze, onafhankelijk van de rol en positie van de gebruiker.

Transparant

Onze analyseresultaten worden uitgedrukt in e-Competenties, conform e-CF standaard EN 16234-1. Dit uniforme taalgebruik (een genormaliseerde metataal) zorgt bij alle stakeholders voor transparantie bij de interpretatie van digitale competenties. Dat geldt ook voor onze werkwijzen en prijsstelling.

Neutraal

Onze analyseresultaten zijn neutraal t.o.v. leeftijd, achtergrond, cultuur, geslacht, religie en seksuele geaardheid. Wij vieren de diversiteit tussen mensen, want daar ligt de veerkracht van onze soort. Wij slaan bruggen tussen de culturen in Europa zonder daar iets aan te veranderen.

Innovatief

Wij streven naar continu verbetering van onze producten en diensten. We zijn nieuwsgierig, leergierig en kijken graag naar nieuwe toepassingen en ontwikkelingen, die ons werk ten goede kunnen komen.