e-CF Training Finder

Garantie: alle trainingsmaterialen werden onderworpen aan een volledige kwantitatieve e-Competentieanalyse.
Database © ICT-mastery. Bedrijfsmatig gebruik is niet gratis, zie de prijslijst.


Selecteer e-Competentie(s)
Lijst van leermiddelen
A. PLAN
B. BUILD
C. RUN
D. ENABLE
E. MANAGE
Selecteer een of meer e-Competenties om te zoeken naar lesmateriaal.

Leermateriaal details en waar het te vinden

Selecteer hierboven een item om de details te tonen en waar u het kunt vinden.